Handling

Prezentácia psíkov kt.som vystavovala.

vlajka-nemecka-pre-web Presentation Hunden welche habe ich Aussgestelt.

túto kategóriu postupne ešte podopĺňam…

 vlajka-nemecka-pre-web diese Kategorie mus ich noch langsaam hinzufügen….


Nemecký BOXER – VN1 – tr. baby

vlajka-nemecka-pre-web Deutsche BOXER – VV 1 – baby klasse

Albert-Orion-Box-modra-web