Ako laicky rozpoznáme, že sa jedná o modré šťeňa

Novorodené šteňatá možno ľahko rozpoznať, pretože ukazujú charakteristické pigmentácie fenotyp. Farby srsti majú svetlejší odtieň ako ostatné šťeňatá. Narodia sa s odtieňom veľmi striebornej alebo sivastej, ale stále majú aj čiastočne červené farbivo v ich srsti, ako keby boli posypané červenou púdrom. Majú krásne modré oči, ktoré môžu zostať modro-sivé alebo jantárové čo som videla v tomto prípade u RR. Ich koža na nose teda nie priamo noc ale partia nad nosom smerom k stopu a aj nechty sú sivé, nie čierne. Dospievaním sa táto ich šedá farba postupne mení a stáva menej šedou- vytráca sa.

 

speed_loverboy_3m
foto zdroj www.molemamuaroo.com

  Mutácia na D-lokuse vyvoláva u niektorých plemien psov výskyt zvierat so zosvetlenou farbou srsti. Dedičnosť je autozomálne recesívna, t.j. zosvetlenie farby sa vyskytne len ak sú prítomné dve mutované alely homozygotne. Pod vplyvom defektného génu dôjde k rozriedeniu eumelanínom (čierna/hnedá) ako aj pheomelanínom (červená/žltá) sfarbenej srsti.

sindopperi dopperit

U rôznych plemien psov sa výsledná farba srsti nazýva odlišne.
Názov lokusu je odvodený z anglického slova dilution – riedenie/zosvetlenie. Má dve alely D > d. Riedenie farby je dedené autozomálne recesívne, to znamená, že recesívny homozygot dd je schopný riediť eumelanín (Drogemuller a kol., 2007a). Čierny eumelanín sa riedi na metalickú modrú alebo sa nazýva aj strieborná šedá. Hnedý až červený eumelanín je riedení na krémový výsledný fenotyp nazývaný Isabella. Aby sme získali kompletnú informáciu o lokuse D musíme poznať genotypy v lokusoch E a B. Produkcia eumelanínu alebo feomelanínu závisí od alely E. Ak pes nesie alelu E/E alebo E/e, je potrebné ďalej sledovať lokus B, lebo od neho závisí produkcia čierneho alebo hnedého eumelanínu. Ak má pes genotyp E_B_dd platí, že sa bude eumelanín riediť a výsledný fenotyp bude metalická modrá/strieborná sivá. Ak má pes genotyp E_bbdd výsledný fenotyp bude krémové sfarbenie Isabella.

*Čo je Genotyp a fenotyp vysvetlenie dolu pod článkom

tabulka copy

siniset2  siniset

Výsledný fenotyp, ak pes produkuje čierny eumelanín a má mutáciu v géne MLPH, je výsledný fenotyp metalická modrá. Ak pes produkuje hnedý eumelanín a má mutáciu v géne MLPH, je výsledný fenotyp krémová / isabella

Analýza tohto lokusu je významná pre plemená: Doberman Pincher, Labrador Retriever, Large Munsterlander, Miniature Pincher, Newfoundland, Rhodesian Ridgeback. Briard, Austrálsky ovčiak, Nemecká doga, Nemecký pinč

Vysvetlivky:vysvetlivky copy

mrblue  mrgreen
Materiál a doba vyšetrenia

Na DNA – test je potrebný 0,5 ml EDTA-krvi. Alternatívou je zaslanie tzv. lícneho steru. Lícny ster sa robí suchým sterilným tampónom, ktorý od nás zadarmo obdržíte. Pritom sa ale musí dbať na to, aby nebol ster uskutočnený príliš opatrne, lebo nebude k dispozícii dosť materiálu na vyšetrenie.Test stanovujeme viackrát týždenne. Výsledok je k dispozícii asi 1 týždeň po obdržaní vzorky.

dilute_045
foto zdroj www.molemamuaroo.com

Čerpané info z Slovgen – diagnostické laboratórium,  http://www.rrcolors.net ,    www.molemamuaroo.com  a  LABOKLIN kde Vám tento test za poplatok urobia.

logo_labo

Genotyp a fenotyp

          Pre genetiku má najväčší význam pohlavné rozmnožovanie. Nový jedinec vzniká splynutím samčej a samičej gaméty. Samčia gaméta prináša vo vajíčku svoj počet chromozómov, ktorých sú všetky gény pre všetky genetické informácie. Aj samičia gaméta má svoj počet chromozómov s genetickými informáciami. Novovzniknutá zygota, dostane od obidvoch gamét určitý génový základ. Tomuto génovému základu hovoríme genotyp. Genotyp je súbor dedičných vlôh, ktoré má organizmus. Na tento súbor vlôh však pôsobí prostredie, ktoré vyvíjajúceho sa jedinca obklopuje. Jeho genotyp a vplyvy prostredia vyvolávajú určité znaky a vlastnosti. Súbor týchto znakov a vlastností, ktoré sa prejavujú už navonok, sa nazýva fenotyp. Môžeme tiež povedať, že fenotyp je výsledkom vzájomného pôsobenia medzi genotypom a prostredím. Genotyp je viac alebo menej nemenlivý, zatiaľ čo fenotyp sa vplyvom prostredia môže meniť. Pravda, aj genotyp sa môže meniť, a to jednak krížením – kombináciou vlôh obidvoch rodičov a jednak mutáciami.