Zuby:
Malý prehľad o zuboch, počte a ich tvare.
V dospelom veku ma pes 42 zubov. Počet je rozdielny v hornej a dolnej čelusti ako zobrazuje obrázok. 22 zubov je v dolnej čelusti a 20 v hornej. Označenie zubov – I rezáky 12, C očné zuby 4, P črenové zuby 16, M stoličky 10.
Rezáky sa pribúdajúcim vekom obrusujú a aj podľa toho sa dá určiť približný vek psa.

Zuby

mliecny chrup psa

Šteňatá majú mliečny chrup čo tvorí 28 zubov.

Majú plný počet rezákov a očných zubov ako u dospelého psa, črenových zubov majú 12,

P1 ako mliečny zub nieje založený a ani stoličky M1, M2,M3.

trvaly chrup psaOznačovanie zubov je prevzaté z ich latinských názvov:

• predné zuby (rezáky) – intersticini – I1, I2, I3

• očné zuby – canini – C

• črenové zuby – premolares – P1, P2, P3, P4

• stoličky – molares – M1, M2, M3

Chýbajúce zuby:
Keďže zuby P1 a M3 nemajú v chrupe psa závažnú funkciu sú „afunkčné“ , je ich chýbanie, resp. zdvojenie čoraz častejšie. Tento jav chýbajúcich zubov-chudozubosti sa nazýva oligodoncie. U zubov M3 by sme tento stav mohli prijať no však zuby P1 majú dôležitú úlohu fixácie špičákov. Ďalšie chýbajúce zuby sú problémom aj pri zpracovávaní potravy takzvanom „strihaní“ potravy. Kedže zuby nestoja priamo oproti sebe ale zapadajú do seba. V prípade obhajoby týchto chýbajúcich zubov sa používa ako argument tzv.recesívna dedičnosť výskytu oligodoncie. Táto vlastnosť je však nebezpečná pretože sa vyskytuje nepravidelne a neočakávane aj u potomkov po rodičoch či prarodičoch plnochrupích. Prejavia sa navonok len vtedy, ak jedinec získal tento znak v recesívnej forme od oboch rodičov.
Príklad. 1.
Obaja rodičia sú plnochrupí, ale len jeden je nositeľom vlohy pre chudozubosť.
Výsledkom budú všetky šteňatá plnochrupé, ale polovica z nich môže byť nositeľom chudozubosti.

Príklad 2.
Obaja rodičia sú plnochrupí, ale zároveň sú obaja nositelia vlohy pre chudozubosť. Výsledkom budú šteňatá, z ktorých štatisticky 25 % bude plnochrupých a nebudú prenášať vlohu pre chudozubosť, 50 % bude plnochrupých s vlohou pre chudozubosť a 25 % potomkov bude mať chýbajúce zuby.

Príklad 3.
Jeden rodič je plnochrupý bez vlohy na chudozubosť a druhý rodič má chýbajúce zuby. Výsledkom budú šteňatá plnochrupé, ale všetky budú prenášať vlohu pre chudozubosť.

Príklad 4.
Jeden rodič je plnochrupý s vlohou na chudozubosť a druhý rodič má chýbajúce zuby. Výsledkom budú šteňatá, z ktorých štatisticky 50 % bude plnochrupých s vlohou pre chudozubosť a 50 % bude mať chýbajúce zuby.

Väčšina chýbajúcich trvalých zubov nieje v čeľusti vôbec založená. RTG sa dá preukázať ak je zub založený ale skutočnosť, že sa tento zub neprerezal teda nedorástol príslušnú veľkosť je to dôkazom patologického vývoja zubu, kt.je nutné hodnotiť ako chýbajúci zub. Túto skutočnosť však väčšina majiteľov psov s neprerezaným zubom neuznáva.
U niekt. psov sa vyskytuje zdvojený zub, najčastejšie to býva P1 alebo M3. Môže ísť o zdvojené lôžka trvalých zubov, ktoré nemajú svojich mliečnych predchodcov alebo o pretrvávanie (perzistenciu) mliečnych P2 ktoré sú svojou veľkosťou podobné trvalým P1. Aj zdvojene zubov je jav patologický a treba tomu venovať zvýšenú pozornosť.

Skus:
Horné rezáky sú mierne predsunuté pred radou dolných rezákov a mierne sa dotýkajú zadnej plochy horných rezákov. Toto sa nazýva skus.
Pokiaľ horná rada rezákov vytvára mierny oblúk a dolné rezáky sa ľahko dotýkajú rezákov horných alebo je medzi nimi medzera do 1 mm hovoríme o nožnicovom skuse. Kt.sa požaduje u väčšiny plemien psov.
Pokiaľ je dotyk dolných a horných rezákov prílišný, obzvlášť keď dolné rezáky sú vychýlené dopredu hovorí sa o tesnom nožnicovom skuse.
Pokiaľ je medzera medzi hornými a dolnými rezákmi 1 až 2 mm hovorí sa o volnom nožnicovom skuse.
Pokiaľ je oblúk horných a dolných rezákov v rovnakej úrovni alebo u prílišného vychýlenia dolných rezákov dopredu, že dosadajú s hornými na seba hovorí sa o kliešťovom skuse.
Ak je medzera hornými a dolnými rezákmi väčšia ako 2 mm hovorí sa o podkuse.
Ak je oblúk dolných rezákov pri zavretej čelusti pred oblúkom horných rezákov hovoríme o predkuse.
U rezákov sa nehodnotí iba ich vzájomné postavenie ale aj postavenie jednotlivých rezákov.

skus